Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Γρηγοριάδου, Αγγελική
Πορτοκαλίδου, Άννα

Στην εργασία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του Χρηματιστηρίου, Αναπτύσσεται επίσης ο τρόπος λειτουργίας του καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Επιπλέον στη συγκεκριμένη μελέτη – εργασία παρουσιάζοντα οι μορφές επενδύσεων, οι κίνδυνοι αυτών όπως και κάποιοι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην αγορά μετοχικών τίτλων, την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά όπως επίσης και στην Παράλληλη Αγορά, στα ομόλογα και τις ομολογίες, Αμοιβαία Κεφάλαια. Ακόμα αναφερόμαστε στους χρηματιστηριακούς Δείκτες την χρησιμότητά τους και παρουσιάζουμε για τον μήνα Μάρτιο 2011 ένα Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χ.Α.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.