Κτηνοτροφικές κατασκευές βουστάσια - ποιμνιοστάσια: συμβατική και βιολογική παραγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κτηνοτροφικές κατασκευές βουστάσια - ποιμνιοστάσια: συμβατική και βιολογική παραγωγή

Μήλλας, Σπυρίδων

Οι κτηνοτροφικές κατασκευές πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, ανάλογα με το είδος εκτροφής αλλά και την περιοχή. Ένας σημαντικότατος παράγοντας για την κατασκευή της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι ο προσανατολισμός αυτής στο χώρο , παράγοντας που μπορεί να ωφελήσει στην παραγωγή αλλά και στην υγιεινή διαβίωση των ζώων. Σημαντικό επίσης στοιχείο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι η μορφή της εκμετάλλευσης και το είδος εκτροφής. Έτσι λοιπόν έχουμε βουστάσια και ποιμνιοστάσια σε συμβατική και βιολογική μορφή. Κατά την συμβατική εκτροφή των βοοειδών έχουμε δύο τύπους σταβλισμού, ο περιορισμένος σταβλισμός, όπου τα ζώα έχουν μια συγκεκριμένη θέση μέσα στο στάβλο και ο ελεύθερος σταβλισμός, όπου τα ζώα μετακινούνται ελεύθερα στο χώρο. Υπάρχουν βέβαια και παραλλαγές ανάμεσα στα δυο συστήματα με τα αντίστοιχα πλεονεκτήμαα και μειονεκτήματα. Κατά την βιολογική μορφή έχουμε κάποιες γενικές αλλά και ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά , τους χώρους άσκησης των ζώων αλλά και τους τύπους των κτιρίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.