Ευρωπαϊκή Ένωση και περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση και περιβάλλον

Δέλλιου, Ασημίνα
Κατσινέλου, Ευσταθία

O σκοπός της εργασίας είναι να γίνει κατανοητός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, και αν τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία του, είναι αποδοτικά.Η αλλαγή του κλίματος, η εξάντληση του όζοντος, η μείωση της βιοποικιλότητας, η αναδάσωση, η ενεργειακή κρίση, απειλούν πλέον την οικολογική ισορροπία ολόκληρου του πλανήτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να προσαρμόσει την περιβαλλοντική της πολιτική και να αναλάβει τις ευθύνες της σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Με την εργασία λοιπόν αυτή, γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Αρχικά γίνεται αναφορά σε κάποιους ορισμούς που αφορούν το περιβάλλον και τη ρύπανση σε αυτό. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις κινητοποιήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει και τα προγράμματα που υλοποιεί για τη καταπολέμηση των προβλημάτων του περιβάλλοντος. Ακολουθεί μια λεπτομερής παρουσίαση του τελευταίου προγράμματος για το περιβάλλον, το οποίο έχει ισχύ μέχρι και το 2012. Κατόπιν παρουσιάζεται ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Ειδικότερα, στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τα ύδατα, τη μόλυνσή τους, και το ρόλο του ανθρώπου σε αυτό. Ακολουθεί ανάλυση της αποτελεσματικότητας όλων των μέτρων αυτών, και τέλος καταλήγουμε σε κάποιες προτάσεις-λύσεις για τη βελτιστοποίηση και την πρόληψη, στο σημείο που είναι εφικτό, των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Βασικό συμπέρασμα της εργασίας αυτής, είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ισχυρή νομοθεσία απέναντι στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το περιβάλλον, σε αντίθεση με τη στάση των ανθρώπων που είναι βασικός παράγοντας της καταστροφής του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.