Αναλυτικός και λεπτομερής έλεγχος και καταγραφή των διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Π. Φαλήρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αναλυτικός και λεπτομερής έλεγχος και καταγραφή των διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Π. Φαλήρου

Κυριακάκη-Βαρδιανού, Αμαλία

Η εργασία αναφέρεται στον αναλυτικό και λεπτομερή έλεγχο και στην καταγραφή των διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου στους δημότες του. Ειδικότερα, δίνουμε έμφαση στην οικονομική διαχείριση του Δήμου, όσον αφορά τους νόμους τους οποίους τηρεί, έτσι ώστε να είναι καλύτερη η διαβίωση των πολιτών. Επιπρόσθετα , αυτό μπορεί να διακριθεί από την ανάθεση κάποιων έργων υποδομής στους δικαιούχους έπειτα από την προκαθορισμένη δημοπρασία ( το έργο το αναλαμβάνει εκείνος ο οποίος καταθέτει τη χαμηλότερη προσφορά σε κόστος). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον οικονομικό κλάδο του δήμου ασχολείται με τις συμβάσεις έργου, τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του δήμου, την πληρωμή των έργων, την καταμέτρηση δαπανών καθώς και την πληρωμή τους. Επίσης, ο δήμος μη τηρώντας την αναλυτική λογιστική στην υπάρχουσα χρήση και έχοντας ένα δείγμα παραστατικών είτε αγορών, είτε δαπανών τα αναλύει μέσω του κλαδικού λογιστικού σχεδίου ( Π.Δ. 315/99). Εν κατακλείδι, παραθέτει γενικές πληροφορίες όσον αφορά στην ανάλυση των λογαριασμών του, την κοστολόγηση των δαπανών του, καθώς επίσης και κάποιους πίνακες διάθεσης πάγιων στοιχείων, εκκρεμοτήτων (δικαστικών και μη) και συμπεράσματα τα οποία αναφέρουν το τελικό αποτέλεσμα χρήσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοτικές επιχειρήσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.