Οικονομική κρίση και τουρισμός: μελέτη του οικονομικού αυτού φαινομένου στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Νομό Ρεθύμνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οικονομική κρίση και τουρισμός: μελέτη του οικονομικού αυτού φαινομένου στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Νομό Ρεθύμνης

Κουτσοσίμος, Πάικος

Στην εργασία μελετάται το οικονομικό φαινόμενο του τουρισμού που αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς κλάδους , τόσο της παγκόσμιας όσο και της εγχώριας βιομηχανίας , και ο οποίος αναπόφευκτα δέχτηκε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης . Δίνεται η ερμηνεία της έννοιας του τουρισμού και γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην πορεία που ακολούθησε ο τουρισμός, σαν ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα από την αρχαιότητα έως σήμερα Αναλύονται τα συστατικά του στοιχεία καθώς και οι τάσεις που διαμορφώθηκαν για την ανάπτυξη και εξέλιξή του σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τον 20ο αιώνα . Δίνεται η δομή της τουριστικής βιομηχανίας και μελετάται η συμβολή της σε μακροοικονομικά μεγέθη (συνάλλαγμα – απασχόληση – εισόδημα – δείκτες αποδοτικότητας ) Παρουσιάζονται τα είδη και οι μορφές του τουρισμού καθώς και το είδος των ταξιδιωτών-τουριστών. Τέλος μελετάται η περίπτωση του Ρεθύμνου, σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.