Κανονισμοί εργασίας και πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κανονισμοί εργασίας και πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης επιχείρησης

Λειβαδάρου, Μαρία

Στην εργασία εξετάζεται κατ’ αρχήν η έννοια της εκμετάλλευσης, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τους όρους με τους οποίους παρέχεται η εργασία στο εσωτερικό της και οι σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων. Στην συνέχεια ξεκινώντας από τον κανονισμό εργασίας ως παράγοντα που διαμορφώνει τους όρους εργασίας, γίνεται μία λεπτομερέστερη αναφορά γενικότερα στον κανονισμό, στη νομική φύση, στους τρόπους κατάρτισης και σε άλλα σχετικά ζητήματα. Στα δύο τελευταία κεφάλαια γίνεται αναφορά στο πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης δια του οποίου οριοθετείται η πειθαρχική εξουσία του εργοδότη, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται πρώτα γενικά και μετά νομολογιακά, το ζήτημα των περιορισμών που υφίσταται ο εργοδότης σε επίπεδο κανονισμών εργασίας κατά την άσκηση του δικαιώματος της έκτακτης καταγγελίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.