Ίδρυση, λειτουργία και εργασίες τέλους χρήσης Ε.Π.Ε., Βιομηχανική επιχείρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ίδρυση, λειτουργία και εργασίες τέλους χρήσης Ε.Π.Ε., Βιομηχανική επιχείρηση

Σαββαδάκης, Μιχάλης
Σαχινίδης, Ηλίας

Η εργασία έχει σκοπό να μπορέσει ένας αναγνώστης να έχει μια σαφή άποψη για τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε, κάποιος να καταφέρει να φέρει εις πέρας τη λειτουργία μιας Ε.Π.Ε.- Βιομηχανικής Επιχείρησης από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της, τις λειτουργίες της μέχρι και τις εργασίες τέλους χρήσης της συγκεκριμένης Ε.Π.Ε. Αναφερόμαστε στην έννοια της εταιρείας, στα βασικα σοιχεία μιας εταιρείας και γίνεται ένας διαχωρισμός των εταιρειών σε προσωπικές κεφαλαιουχικές και μικτές και μετέπειτα αναφερόμαστε στις συνέπειες της εμπορικότητας των εταιρειών. Γίνεται μια ειδικότερη αναφορά στις Ε.Π.Ε. και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και μια εκτενής αναφορά στη σύσταση της Ε.Π.Ε., στα βιβλία της και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων. Υπάρχει ενδεικτικά η «Λογιστική της Ε.Π.Ε.» με εγγραφές σύστασης και μεταβίβασης μεριδίων, με αύξηση – μείωση του κεφαλαίου, καθώς και μετατροπές της Ε.Π.Ε. σε άλλου είδους εταιρεία (Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε.). Επίσης, θα δούμε πως μπορεί μια Ε.Π.Ε. να φτάσει σε λύση και μετά στην εκκαθάριση της. Γίνεται μια αναφορά στη φορολογία της Ε.Π.Ε., και ειδικότερη αναφορά, στο εισόδημα της Ε.Π.Ε. στη φορολογία αυτού, στο φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και στα έντυπα δήλωσης φορολογίας. Τέλος θα δούμε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα για την πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας Ε.Π.Ε., καθώς και τις διαδικασίες χρήσης

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.