Ελεγκτική και διασφάλιση κινδύνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ελεγκτική και διασφάλιση κινδύνων

Λεωνιδάκης, Κωνσταντίνος

Η εργασία ασχολείται με την περιγραφή της έννοια της ελεγκτικής και ειδικότερα του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου καθώς και στο πώς οι έλεγχοι αυτοί συνδέονται με την διασφάλιση κινδύνων. Αρχικά πραγματοποιείται μια εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου μέσω ελληνικής βιβλιογραφίας έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο όρος στον αναγνώστη. Στη συνέχεια η εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αλληλεπίδραση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου με τη διασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση εκτενούς αρθρογραφίας κυρίως ξένης. Από τα ευρήματα αυτής της ανάλυσης συμπεραίνεται ότι το αντικείμενο αυτό γνωρίζει έντονη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ακαδημαϊκών και ερευνητών και όλο και περισσότερο γίνεται κοινά αποδεκτό ότι ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου μπορεί να συνεισφέρει στη διασφάλιση κινδύνων μιας επιχείρησης καθώς και στην καλύτερη και πιο έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Επίσης αναφέρονται αρκετές μελέτες που φανερώνουν την ολοένα αυξανόμενη σύνδεση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου με την διαχείριση κινδύνων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.