Έλεγχος των επιχειρήσεων από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) με βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Έλεγχος των επιχειρήσεων από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) με βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Τζόβλας, Δημήτριος

Η εργασία έχει θέμα τον έλεγχο των επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Αναλύεται η έννοια της σύγχρονης ελεγκτικής και περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής, τις διακρίσεις και τις κατηγορίες των ελέγχων, καθώς και το αντικείμενο και το υποκείμενο του ελέγχου. Αναφέρεται στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. Αναλύονται οι έννοιες τον δυο ελέγχων και τέλος παρουσιάζονται και οι διαφορές τους. Γίνεται εκτενής αναφορά στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ενώ το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με τα ελεγκτικά πρότυπα. (Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, Ελεγκτικά Πρότυπα του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Ελεγκτικά Πρότυπα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα).

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.