Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη Α.Ε.

Τριανταφυλλούδη, Αικατερίνη

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση και η σύγκριση των λογιστικών καταστάσεων. Η ανάλυση πραγματοποιείται με την ανάλυση των αριθμοδεικτών και η σύγκριση τους γίνεται είτε για μια σειρά παλιότερων ετών της συγκεκριμένης επιχείρησης, είτε μεταξύ της επιχείρησης μας και μιας άλλης η οποία όμως ανήκει στον ίδιο κλάδο. Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες τους οποίους μελετάμε είναι οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, αριθμοδείκτες ρευστότητας, αριθμοδείκτες αποτελεσματικότητας, αριθμοδείκτες φερεγγυότητας και αριθμοδείκτες περιθωρίου κέρδους. Είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι μεγαλύτερη αξία έχει η σωστή επεξήγηση των αριθμοδεικτών, παρά ο μεγάλος αριθμός των αριθμοδεικτών οι οποίοι δεν αξιοποιούνται συστηματικά . Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε για σκοπό της επιχείρησης και η ανάλυση τους γίνεται από εσωτερικούς αναλυτές , είτε από έναν εξωτερικό αναλυτή και στοχεύει στην ορθολογική και σωστή λειτουργία της επιχείρησης

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.