Φορολογία φυσικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φορολογία φυσικών προσώπων

Κανέλλος, Δημήτριος
Άγκο, Ερσίντ

Στη φορολογία εισοδήματος υπόκεινται τα άτομα που είναι υποχρεωμένα, που κατοικούν σε μια χώρα και δραστηριοποιούνται σε αυτή, αλλά και από άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό και αποκτούν το 90% του συνολικού εισοδήματος τους από διάφορες πηγές σε αυτή τη χώρα.Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι η δήλωση των εισοδημάτων των πολιτών ενός κράτους, που αποκτούν το προηγούμενο έτος, είτε από την εργασία τους, είτε από ακίνητα που έχουν στην κυριότητά τους, πραγματικά ή τεκμαρτά.Η δήλωση αυτή γίνεται με την συμπλήρωση των ανάλογων εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3). Αφού συμπληρωθούν τα έντυπα αυτά με τα διάφορα εισοδήματα και γραφούν οι φόροι που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν και οι διάφορες δαπάνες, εάν υπάρχουν, γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων αυτών σύμφωνα με την φορολογία εισοδήματος και στο τέλος της εκκαθάρισης βγαίνει το αποτέλεσμα, εάν ο φορολογούμενος θα καταβάλλει φόρο ή όχι.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.