Αρχές λειτουργίας αναερόβιας χώνευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος = Operating principles at anaerobic digestion of first and second degree activated sludge

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αρχές λειτουργίας αναερόβιας χώνευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος = Operating principles at anaerobic digestion of first and second degree activated sludge

Σιδηρόπουλος, Σταμάτης

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συνολικής λειτουργίας ενός κέντρου βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων στα πρότυπα του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας (κέντρο επεξεργασίας λυμάτων) καθώς και μελέτη απόδοσης της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης όσον αφορά την παραγωγή βιοαερίου (biogas). Συγκεκριμένα η αναερόβια χώνευση εφαρμόζεται στην παχυμένη ιλύ και αποσκοπεί στη μείωση, σταθεροποίηση και μερική απολύμανσή της, υπό αναερόβιες συνθήκες. Η βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης των αναερόβιων βακτηριδίων είναι η μεσοφιλική περιοχή (30οC έως 35οC) ή η θερμοφιλική περιοχή (55οC έως 60οC). Μέσω της αναερόβιας χώνευσης επιτυγχάνεται μείωση των οργανικών στερεών της ιλύος κατά 40% έως 60%, παραγωγή βιοαερίου που λόγω της περιεκτικότητάς του σε μεθάνιο (CH4) αποτελεί χρήσιμη πηγή ενέργειας και μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Όσον αφορά τους παθογόνους, μετά τη θερμοφιλική χώνευση η ιλύς είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη, ενώ μετά τη μεσοφιλική επιτυγχάνεται σημαντική μείωση. Παρά τα πλεονεκτήματά της, εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλες εγκαταστάσεις λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης. Η εν λόγω εργασία εστιάζει στις αρχές λειτουργίας της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.