Ατμοσφαιρική ρύπανση από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες διυλιστηρίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες διυλιστηρίων

Παπανικόλας, Δημήτριος

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται όροι αλλά και με τις μεταβλητές έννοιες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι κυριότεροι ατμοσφαιρικούς ρύπους αλλά και από πού προέρχονται, όπως και τους κινδύνους τους οποίους συντρέχει ο ανθρωπινός και μη οργανισμός. Τέλος στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα διότι αυτή είναι η πηγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θέμα της εργασίας αλλά και τις ιστορικής διαδρομής των διυλιστηρίων-εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής. Γίνεται αναφορά γενική αλλά και ειδική για την λειτουργία αλλά και την ρύπανση των εργοστασίων. Επίσης αναλύονται οι τεχνικές μέθοδοι λειτουργίας που βοηθούν στην κατανόηση του προβλήματος και ίσως στην επίλυση αυτού. Στο δεύτερο κεφάλαιο επίσης υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του νότιου μέρους στην Ελλάδα, αλλά και του βόρειου μέρους, φυσικά από στοιχειά έγκυρα τα οποία τα βρίσκονται στην βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα διυλιστήρια-εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. Εκπέμπονται ρύποι οι οποίοι διαχέονται στην ατμόσφαιρα πολλές φόρες με μη νόμιμο τρόπο. Αυτό οδηγεί στην διόγκωση του γενικότερου πλαισίου του προβλήματος που λέγεται ατμοσφαιρική ρύπανση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.