Οδοποιία: μελέτες οδών: μελέτη βελτίωσης οδού στα Αργύρια Λευκάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οδοποιία: μελέτες οδών: μελέτη βελτίωσης οδού στα Αργύρια Λευκάδας

Τσαπάρα, Χρυσαυγή

Η κατασκευή και η συντήρηση των οδών μέσω των οποίων γίνονται οι μετακινήσεις αγαθών και προσώπων αποτελεί μία πολύ σημαντική και χρήσιμη επιστήμη για την εποχή μας. Το πρώτο στάδιο στη δημιουργία μίας οδού είναι η χάραξή της. Για την εύρεση της καταλληλότερης, που ικανοποιεί τις γενικές αρχές χάραξης, προκύπτει μετά από πολλές προσπάθειες και δοκιμές. Η παρουσίαση της χάραξης γίνεται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Στην οριζοντιογραφία η απεικόνιση της έχει τη μορφή μιας πολυγωνικής γραμμής με αλληλουχία ευθυγράμμων τμημάτων και οριζόντιων καμπυλών. Ενώ, υψομετρικά, εμφανίζεται με η μορφή ερυθράς (μηκοτομή εδάφους – οδού) περιλαμβάνοντας τις κατακόρυφες καμπύλες, τις κατά μήκος κλίσεις κτλ. Όσο αφορά την κατασκευή, που είναι το επόμενο βήμα, για λόγους οικονομίας προτιμούνται σύντομες χαράξεις. Για την υλοποίηση μιας οδού απαιτούνται χωματουργικές εργασίες (υποδομή) και εργασίες για την κατασκευή του οδοστρώματος (επιδομή).

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.