Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα

Καραγιάννης, Αριστοτέλης
Γιούσεφ, Νικόλαος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, στο πρώτο μέρος παρατίθενται οι ορισμοί για τα στερεά απόβλητα όπως και τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται ακόμα την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους. Στη συνεχεία κάποιες μεθόδους πρόληψης που παρατίθενται και αναπτύσσονται σε επόμενα κεφαλαία. Στο δεύτερο κεφαλαίο αναπτύσσονται οι μέθοδοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, το σκοπό και τους στόχους της διαχείρισης τους. Στ ο τρίτο κεφαλαίο παραθέτουμε τις αρχές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη. Ακόμα αναφέρονται κάποια δεδομένα για την κατάσταση και το τρόπο διαχείρισης που της Ευρώπης γύρω από το πρόβλημα όπως και την πολιτική πού ακολουθήθηκε. Στο τέταρτο κεφαλαίο αναπτύσσεται η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα τους περιφερειακούς σχεδιασμούς και το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Τέλος στο πέμπτο κεφαλαίο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα μας και παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.