Άστριοι και η χρήση τους στη βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Άστριοι και η χρήση τους στη βιομηχανία

Μαυρίδου, Εριφύλη

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια περιγραφή των αστριών στη συνέχεια αναλύεται η κρυσταλλική δομή τους και αναφέρονται οι φυσικές και οπτικές ιδιότητες τους. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η χρήση τους στην κεραμική στην διακόσμηση, στην υαλουργεία κ.α. Οι άστριοι αποτελούν μια σημαντική ομάδα αργιλοπυριτικών ορυκτών με πολύ μεγάλη εξάπλωση στη φύση. Έχει υπολογιστεί ότι οι άστριοι αποτελούν περίπου το 50% όλων των επιφανειακών πετρωμάτων της γης. Με τη διαδικασία της αποσάθρωσης προσφέρουν ορυκτά των αργίλων και επομένως μπορεί να θεωρηθεί οτι αποτελούν ένα αξιόλογο συστατικό όλων των εδαφών, των θαλάσσιων αργίλων, καθώς επίσης και άλλων χαλαρών ιζημάτων. Οι άστριοι χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία γυαλιού και κεραμεικών και ορισμένοι απ' αυτούς είναι διακοσμητικοί ή ημιπολύτιμοι λίθοι. Οι άστριοι έχουν μεγάλη σημασία στην ταξινόμηση των πετρωμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία πρώτων υλών
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.