Η χρήση των αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της ρίγανης στη διατροφή των πτηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η χρήση των αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της ρίγανης στη διατροφή των πτηνών

Δημητριάδης, Δημήτριος

Η πρακτική της προσθήκης αντιβιοτικών ουσιών σε μικρές ποσότητες στην τροφή των παραγωγικών ζώων με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και την επιτάχυνση του ρυθμού σωματικής αύξησης υπόκειται τα τελευταία χρόνια σε έντονη κριτική κυρίως για την ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών παθογόνων βακτηρίων. Ο κίνδυνος της μεταβίβασης αυτής της ανθεκτικότητας μέσω κυρίως της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στον περιορισμό των αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων, αλλά και των κοκκιδιοστατικών ουσιών που προσθέτονται στην τροφή των ζώων και ενθάρρυνε την προσθήκη στις ζωοτροφές εναλλακτικών πρόσθετων υλών. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτουν ορισμένες προτάσεις, όπως: Η ρίγανη και άλλα αρωματικά φυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων ως εναλλακτική λύση της χρήσης των αντιβιοτικών που προσθέτονται στις πτηνοτροφές με σκοπό την αύξηση των αποδόσεών τους. Έτσι, στο εγγύς μέλλον το θέμα της εκτροφής κρεοπαραγωγών ορνιθίων χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών, δε θα είναι ακατόρθωτο. Ωστόσο, εκτιμάται ότι απαιτείται έρευνα, για να τεκμηριωθούν καλύτερα τα αποτελέσματα από τη χρήση αρωματικών φυτών και να γίνει περισσότερο κατανοητός ο τρόπος δράσης των συστατικών τους. Η ρίγανη και άλλα αρωματικά φυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες ισχυροί, φυσικής προέλευσης, με αντιοξειδωτικές ιδιότητες στη διατροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων με σκοπό τη βελτίωση της οξειδωτικής σταθερότητας του μυΐκού ιστού του στήθους και του μηρού και κατ’ επέκταση του όλου ορνίθειου σφάγιου. Η ρίγανη και άλλα αρωματικά φυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων ως εναλλακτική λύση της χρήσης των κοκκιδιοστατικών ουσιών που προσθέτονται στις πτηνοτροφές για προστασία από την Eimeria tenella και κατ’ επέκταση και από τα λοιπά είδη του γένους Eimeria. Έτσι, ενθαρρύνεται η άποψη ότι στο εγγύς μέλλον η εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνιθίων χωρίς τη χρήση κοκκιδιοστατικών ουσιών, δε θα είναι ακατόρθωτη. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για μια μελέτη της δράσης της ρίγανης και άλλων αρωματικών φυτών και έναντι όλων των κοκκιδίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνά - Διατροφή
Αρωματικά φυτά
Πτηνοτροφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.