Στρατηγική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Στρατηγική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση ποιότητας

Καρακίτσου, Μαρία
Τικβίνα, Αγγελική

Στην εργασία εξετάζεται η βελτίωση της ποιότητας σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η κριτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της θεματικής αυτής και η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Η ποιότητα είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Γίνεται εμφανές ότι το ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελεί πλέον κόστος στην επιχείρηση. Παρουσιάζονται οι απόψεις των σημαντικότερων γκουρού της ποιότητας, τα βραβεία ποιότητας και το σύστημα διασφάλισης προτύπων όπως το ISO 9000.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Ολική ποιότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.