Κοιτάσματα και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε σκουριές: Ολυμπιάδα και Μάντεμ Λάκκο

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Κοιτάσματα και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε σκουριές: Ολυμπιάδα και Μάντεμ Λάκκο

Αγούλα, Χρυσοβαλάντω
Παπαδογιάννη, Χριστίνα
Μαλακάτας, Χρήστος

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση με απλό, συνοπτικό και κατανοητό τρόπο: α) οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν πριν την οριστικοποίηση του έργου, β) το πρόγραμμα αποκατάστασης, γ) η οριοθέτηση της περιοχής, δ) οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου, ε) των προτεινόμενων προληπτικών ή επανορθωτικών περιβαλλοντικών μέτρων, στ) του προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος που ήδη εφαρμόζεται και προτείνεται να επεκταθεί

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία
Μεταλλεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.