Κοιτάσματα και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε σκουριές: Ολυμπιάδα και Μάντεμ Λάκκο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοιτάσματα και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε σκουριές: Ολυμπιάδα και Μάντεμ Λάκκο

Αγούλα, Χρυσοβαλάντω
Παπαδογιάννη, Χριστίνα
Μαλακάτας, Χρήστος

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση με απλό, συνοπτικό και κατανοητό τρόπο: α) οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν πριν την οριστικοποίηση του έργου, β) το πρόγραμμα αποκατάστασης, γ) η οριοθέτηση της περιοχής, δ) οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου, ε) των προτεινόμενων προληπτικών ή επανορθωτικών περιβαλλοντικών μέτρων, στ) του προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος που ήδη εφαρμόζεται και προτείνεται να επεκταθεί

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία
Μεταλλεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.