Ανάπλαση οδών στο Δήμο Κορυδαλλού : ανάπλαση οδού Αγ. Γεωργίου από πλ. Εθνικής Αντιστάσεως (Αγ. Γεωργίου) μέχρι πλ. Ελευθερίας και από οδό Κρήτης μέχρι Λεωφόρο Γρηγ. Λαμπράκη και ανάδειξή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπλαση οδών στο Δήμο Κορυδαλλού : ανάπλαση οδού Αγ. Γεωργίου από πλ. Εθνικής Αντιστάσεως (Αγ. Γεωργίου) μέχρι πλ. Ελευθερίας και από οδό Κρήτης μέχρι Λεωφόρο Γρηγ. Λαμπράκη και ανάδειξή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας

Κυτέα, Σπυριδούλα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 το οποίο αποτελεί ένα από τα 5 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, προέκυψε μέσα από μια ευρεία διαδικασία αναπτυξιακού διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ξεκίνησε από την άνοιξη του 2005. Η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ε(2007) 5443/5.11.2007 (CCI:2007GR161PO006). Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 εμπίπτει γεωγραφικά στην Περιφέρεια Αττικής η οποία χρηματοδοτικά εντάσσεται στις Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (phasing out) του Στόχου Σύγκλισης. Η ανάπλαση της οδού Αγ. Γεωργίου στον δήμο Κορυδαλλού λοιπόν, χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 στα πλαίσια του Άξονα 4: “Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών και πιο συγκεκριμένα την Δράση του Άξονα Προτεραιότητας “Αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ανάπτυξη χώρων πρασίνου”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 1.550.000 ευρώ, από τα οποία το 75% χρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικούς πόρους και το 25% από Εθνικούς πόρους. Φορέας υλοποίησης ήταν ο δήμος Κορυδαλλού και ανάδοχος η «ΛΙΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ..Ε».

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.