Παλαιογεωγραφία του Ελλαδικού χώρου στο μεσοζωϊκό αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παλαιογεωγραφία του Ελλαδικού χώρου στο μεσοζωϊκό αιώνα

Ταχταλής, Κωνσταντίνος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της παλαιογεωγραφίας και γεωδυναμικής εξέλιξης του Ελλαδικού χώρου κατά το Μεσοζωικό αιώνα. Περιγράφονται οι λιθοστρωματογραφικές ενότητες των Ελληνίδων οροσειρών μέσα από το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης δύο Ελλήνων γεωλόγων επιστημόνων, του κ. Δημοσθένη Μουντράκη και του κ. Δημήτριου Παπανικολάου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι γεωτεκτονικές ζώνες της Ελλάδος (κατά Μουντράκη) σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα τεκτονοστρωματογραφικά πεδία ώστε να γίνει αντιληπτό πως παρά το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης τα συμπεράσματα είναι κοινά.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωγραφία
Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.