Σκυρόδεμα και λιμενικά έργα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σκυρόδεμα και λιμενικά έργα

Χατζηαγγελή, Μαρία

Σαν λιμάνι ορίζεται μια παράκτια περιοχή που περιλαμβάνει τμήμα θαλάσσιας έκτασης και μέρος της γειτονικής ακτής και που εξασφαλίζει στη φυσική της κατάσταση ή ύστερα από τεχνητή διαμόρφωση την ασφαλή προσόρμιση πλοίων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, και επιβατών ή πλοίων που έχουν ανάγκη καταφυγίου, εφοδιασμού ή ναυπηγικών επισκευών. Τα λιμάνια που έχουν σαν κύριο ρόλο την φορτοεκφόρτωση και τη γενικότερη εξυπηρέτηση εμπορικών φορτηγών πλοίων αποτελούν μαζί με τα πλωτά το σύστημα των ναυτιλιακών μεταφορών. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά δίνονται οι ορισμοί και οι έννοιες γύρω από το λιμάνι. Στη συνέχεια επεξηγείται το πώς διαμορφώνονται οι χώροι του λιμανιού, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά λιμάνια και σε ποιες προδιαγραφές υπακούν. Παρακάτω αναλύονται οι βυθοκόροι(μηχανικοί και ηλεκτρικοί). Στον επίλογο παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιμάνια - Σχέδιο και κατασκευή
Σκυρόδεμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.