Ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου

Μιχάλαρος, Αναστάσιος

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι κυριότερες πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Βόλου και γίνεται ουσιαστικά μια προσπάθεια για την βαθύτερη κατανόηση των επιπτώσεων τους στους κατοίκους της πόλης. Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό. Δίνεται ένας πρόλογος του θέματος που διαπραγματεύεται η εργασία και ορίζεται ο λόγος που προκάλεσε την μελέτη της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις αστικές περιοχές. Καθορίζονται οι βασικές πηγές που δημιουργούν το πρόβλημα αλλά και οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες που έχουν στον άνθρωπο και την υγεία του, αλλά και στα οικοσυστήματα. Το τρίτο κεφάλαιο έχει κεντρικό θέμα την πόλη του Βόλου. Παρουσιάζονται γενικά στοιχεία της πόλης (ιστορικά, γεωγραφικά, γεωμορφολογικά, δημογραφικά και φυσικά πολεοδομικά). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα γι α να δώσουν το πλήρες υπόβαθρο της πόλης και να κατανοηθεί η σημαντικότητα του προβλήματος που εξετάζεται. Η ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου απασχολεί το τέταρτο κεφάλαιο. Παράλληλα αναφέρονται αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που έχουν γίνει για την πόλη και καθορίζονται οι κυριότερες οι συνέπειες που έχουν στην ανθρώπινη υγεία. Το πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει τα συνολικά/ συγκεντρωτικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής και προτείνονται ενδεικτικές λύσεις που θα πε ριόριζαν το ατμοσφαιρικό πρόβλημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.