Αναλυτική έρευνα του συστήματος υπόγειων υδάτων της Κέρκυρας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Αναλυτική έρευνα του συστήματος υπόγειων υδάτων της Κέρκυρας

Μαυροζούμης, Δημήτριος
Καραπάνος, Αριστοτέλης

Η παρούσα εργασία λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη σημασία του περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης νομικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική προστασία του, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη τμήματος του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου , και συγκεκριμένα της Κέρκυρας . Το πρώτο κεφάλαιο δίδει διευκρινιστικούς ορισμούς για τις βασικές κατηγορίες υδατικών πόρων, όπως: "εσωτερικά ύδατα", "μεταβατικά ύδατα" και "παράκτια ύδατα", αλλά και για ειδικότερες κατηγορίες, όπως "λίμνη", "ποταμός", "θάλασσα", "λιμνοθάλα σσες" και "υγρότοποι". Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και έτσι δίδονται βασικοί ορισμοί της έννοιας "διαχείριση υδατικών πόρων", περιγράφονται οι βασικές αρχές προστασίας και οι τεχνικές διαχείρισης αυτών, ενώ παράλληλα αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις των υδατικών πόρων με τα υποσυστήματα των υπολοίπων φυσικών διαθεσίμων. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια διεξοδική μελέτη του Υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου , αναφέροντας τον καθορισμό , βάση νόμου των Υδατοδιαμερισμάτων, καθώς και ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των χαρακτηριστικών του υπογείου δυναμικού της περιοχής. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο αντικείμενο της υδρολογικής έρευνας, το οποίο είναι η ανάλυση των υδρολογικών Λεκανών της περιοχής της Κέρκυρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Ύδρευση
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)