Διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ιλύος εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων: η περίπτωση τής Δ.ΕΥ.Α. Λαρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ιλύος εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων: η περίπτωση τής Δ.ΕΥ.Α. Λαρίσης

Τσίβου, Σταυρούλα

Στην παρακάτω πτυχιακή εξετάζεται η ιλύς , η οποία παράγεται από τα απόβλητα τα οποία μπορεί να προέρχονται από αστικές ή οικιακές διεργασίες. Εξετάζονται αναλυτικά οι τεχνικές και οι φυσικές διεργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων ,πρώτα των υγρών λυμάτων, και στην συνέχεια των στερεών λυμάτων που μας αποφέρουν στο τέλος την ιλύ. Σε όλα αυτά τον κυριαρχώ ρολό κατέχει η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Στη συνεχεία βλέπεται τους τρόπους χρησιμοποιήσει της ιλύος στην Ευρώπη, την Ελλάδα και την Λάρισα. Οι οποίοι μέθοδοι χρησιμοποιήσεις συμφωνούν με την νομοθεσία Ευρωπαϊκή και Ελληνική, χωρίς να επιφέρουν κυρώσεις. Και στην τελική βλέπεται τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. από την χρησιμοποιήσει της ιλύος στην γεωργία ορισμένες χρονικές περιόδους. Ως βασικό αντικείμενο μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Ως «Γεωργία» ορίζεται καλλιέργεια προς εμπορία και διατροφή καθώς και για κτηνοτροφία, συμπεριλαμβανομένων των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων. Και πόσο σημαντικό είναι το παρακάτω έργο που πραγματοποιείτε για όλους εμάς

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.