Τα απόβλητα στα νοσοκομεία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Τα απόβλητα στα νοσοκομεία

Μπαζούκη, Φωτεινή
Μπεσπαρά, Βασιλική

Στην εργασία που ακολουθεί δίνεται ο ορισμός των ιατρικών αποβλήτων καθώς και οι πηγές αυτών. Γίνεται διαχωρισμός σύμφωνα με την επικινδυνότητά τους και ανάλογα με αυτόν τον διαχωρισμό αναλύεται ο τρόπος διαχείρισής τους. Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτό και αναλύεται διεξοδικά. Τέλος αναφέρεται ο κανονισμός που πρέπει να έχει μια Υγειονομική μονάδα στο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων αυτών και προφύλαξης του προσωπικού. Ο καθορισμός μέτρων, όρων, και διαδικασιών για τη Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων γίνεται κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη και μείωση της παραγωγής τους, για τον περιορισμό της επικινδυνότητας τους, την κατά προτεραιότητα επαναχρησιμοποίηση τους, την ανακύκλωση και ανάκτηση τους καθώς και για τη βελτιστοποίηση της συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης τους ώστε α) να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για τον άνθρωπο, τα νερά, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα και πανίδα β) να μην προκαλούνται οχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές γ) να μην προκαλείται βλάβη στο τοπίο και σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον (προστατευόμενες φυσικές περιοχές, δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πολιτιστικά μνημεία κ.λπ.)

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομειακά απόβλητα - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)