Διεθνή λογιστικά πρότυπα και ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα και ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Πλιάτσικα, Άννα

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων στις οικονομικές καταστάσεις από την υιοθέτηση των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ.Στην αρχή, έγινε μία ιστορική αναδρομή των γεγονότων από την ίδρυση της IASC, την έκδοση των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ έως την υιοθέτηση αυτών το 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ήρθαν να μεταβάλουν τη θέση των ελληνικών επιχειρήσεων, αμέσως μετά τη μεταβολή που έφερε η υιοθέτηση του ευρώ. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι πολλά. Το βέβαιο όμως είναι ότι τα πράγματα δεν είναι πια τα ίδια, όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια, όταν το νόμισμα ήταν η δραχμή και το λογιστικό σύστημα ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τοπικών επιχειρήσεων, ελληνικό σύστημα. Τόσο το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα όσο και η χρήση ενιαίων λογιστικών προτύπων οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Τον περιορισμό του ″χειρισμού″ από τις επιχειρήσεις των ισολογισμών τους και τη διευκόλυνση των συγκρίσεων των ελληνικών επιχειρήσεων με τις άλλες ευρωπαϊκές. Αυτό έχει σημαντικές θετικές συνέπειες για τον έλληνα επενδυτή, επιχειρηματία ή καταναλωτή, εφόσον βέβαια είναι σε θέση να προσαρμοστεί και να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο και εκτός προστατευτικού συστήματος που προσέφερε ως σήμερα η κλειστή ελληνική οικονομία. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι μια νομοθετική ρύθμιση που επιβλήθηκε από σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε. και ως εκ τούτου υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης εσωτερικής (εθνικής) διάταξης. Γ

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.