Το πρόβλημα της λειψυδρίας στον ελλαδικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το πρόβλημα της λειψυδρίας στον ελλαδικό χώρο

Δεσποτίδης, Βασίλειος

Το πρόβλημα της έλλειψης πόσιμου νερού, αλλά και της συντήρησης και καλύτερης διαχείρισης των αποθεμάτων του φρέσκου νερού που πρέπει να κάνει η χώρα μας υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ζήτησης αλλά και της περιβαλλοντικής μόλυνσης, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος και νερού κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη έναρξης μιας παγκόσμιας "Μπλε Επανάστασης" για να δοθούν λύσεις στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε τοπικό, εθνικό, ή ακόμα και υπερεθνικό επίπεδο. Για την ενίσχυση των αποθεμάτων φρέσκου νερού μια τεχνολογικά εφικτή και συμφέρουσα λύση είναι η αφαλάτωση, που ουσιαστικά είναι η διαδικασία μετατροπής του θαλασσινού νερού σε πόσιμο και κατάλληλο για χρήση. Με δεδομένο ότι, το 97% του νερού στον πλανήτη είναι θαλάσσιο, η αφαλάτωση φαντάζει ως η μοναδική λύση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών αφαλάτωσης για την επεξεργασία του υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού και τη μετατροπή του σε πόσιμο. Κύριος στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης της αφαλάτωσης ως λύση στο πρόβλημα έλλειψης νερού σε περιοχές της Ελλάδας. Το θέμα αφορά στη διερεύνηση και καταγραφή των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών αφαλάτωσης τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στον ελληνικό χώρο, δεδομένου του έντονου προβλήματος από την έλλειψη πόσιμου νερού σε όλο τον κόσμο, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, της πληθυσμιακής αύξησης και της αλόγιστης χρήσης πόσιμου νερού.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Λειψυδρία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.