Διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής

Οικονόμου, Αθηνά
Μπανάσου, Παναγιώτα

Η έντονη αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού της γης έχουν επιφέρει αύξηση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Η διάθεση των ανεπεξέργαστων αποβλήτων στο περιβάλλον έχει αποτέλεσμα τη ρύπανση του. Ως συνέχεια των παραπάνω, σήμερα η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη μόλυνση των επιφανειακών νερών, την ασφαλή διάθεση τους σε κάποιον αποδέκτη χωρίς κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων έχει σκοπό την απομάκρυνση ανόργανων και οργανικών στερεών, τη διάσπαση της απομένουσα οργανικής ουσίας σε απλά ανόργανα άλατα και τέλος, την εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων γίνεται σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και είναι δυνατό να επιτευχθεί με διαφορετικές τεχνολογίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.