Επεξεργασία στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επεξεργασία στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κοζάνης

Καντέλα, Ελένη

Η σημαντική βελτίωση του επιπέδου ζωής των σύγχρονων κοινωνιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κατακόρυφη αύξηση των καταναλωτικών αναγκών των πολιτών. Παράλληλα, η συγκέντρωση του πληθυσμού σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές έχει προκαλέσει, μεταξύ των άλλων προβλημάτων, και τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων σε περιορισμένες γεωγραφικές εκτάσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα πιεστικό το πρόβλημα διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ). Οι κύριες κατηγορίες ΑΣΑ περιλαμβάνουν τα οικιακά και τα εμπορικά-βιομηχανικά απορρίμματα. Σε κάθε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες περιέχονται ως υποομάδες τα ογκώδη, τα επικίνδυνα και τα ειδικού τύπου απορρίμματα. Τα χαρακτηριστικά των απορριμμάτων επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, όπως ο βαθμός της βιομηχανοποίησης, το μέγεθος και η φύση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας, το τοπικό κλίμα και η χρονική περίοδος αναφοράς. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η σύστασή τους, το ποσοστό υγρασίας τους, η κατανομή του μεγέθους και οι μηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Καθοριστική σημασία έχει τέλος και ο προσδιορισμός της ποσότητας των ΑΣΑ που παράγονται σε ημερήσια βάση.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.