Παθολογικές καταστάσεις των πτηνών μη λοιμώδους αιτιολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Παθολογικές καταστάσεις των πτηνών μη λοιμώδους αιτιολογίας

Μπαρτζάκη, Δέσποινα

Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία μελετήθηκαν οι παθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν λόγω λανθασμένης διατροφής των πτηνών. Αναφέρθηκε δηλαδή η επίδραση που έχουν τα σφάλματα της διατροφής των πτηνών τόσο στις αποδόσεις όσο και στην υγεία τους. Επιπλέον έγινε αναφορά στα συμπτώματα, τις αλλοιώσεις καθώς και στα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ως προληπτικά ή ως μέτρα αντιμετώπισης. Ανάλογη αναφορά έγινε και στους παράγοντες του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη μέθοδο εκτροφής των πτηνών. Δηλαδή αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από σφάλματα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στον ανεπαρκή αερισμό, στον λανθασμένο φωτισμό, στη σχετική υγρασία αλλά και στο συνωστισμό των πτηνών. Από την παραπάνω εργασία είναι εμφανές πόσο μπορεί να επηρεαστούν οι αποδόσεις καθώς και η υγεία των πτηνών, από διατροφικά και περιβαλλοντικά σφάλματα, αλλά η πρόοδος της τεχνολογίας, ο εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν στη διατροφή και στις συνθήκες εκτροφής καθώς και η πιο εξειδικευμένη και συνεχής ενημέρωση των ασχολούμενων με την πτηνοτροφία, έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη συνεχώς βελτιωμένων αποδόσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.