Μοντελοποίηση τρισδιάστατων δεδομένων με 3D - GIS εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μοντελοποίηση τρισδιάστατων δεδομένων με 3D - GIS εφαρμογές

Πανοκώστας, Χρήστος

Η εργασία εξετάζει τρισδιάστατων και πλεγματικών(raster) γεωγραφικών δεδομένων με τη βοήθεια των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Περιγράφονται οι εξής πρακτικές εφαρμογές: Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και υψομετρικών καμπυλών, δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων επιφανειών, σχεδίαση μηκοτομών και γραμμών μέγιστης κλίσης, στερεοσκοπική παρατήρηση, δημιουργία εικονικών πτήσεων, εικονική πλοήγηση πάνω από την επιφάνεια της γης, ρεαλιστική απεικόνηση του εδάφους με επίθεση ορθοφωτογραφίας στο τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Στο τέλος της εργασίαε αναφέρονται οι οργανισμοί που τα χρησιμοποιούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.