Φοροδιαφυγή: κοινωνικοοικονομική πληγή, μοχλός ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φοροδιαφυγή: κοινωνικοοικονομική πληγή, μοχλός ανάπτυξης

Παλτσόγλου, Συμεών
Συνάπης, Άγγελος

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής δεν είναι νέο και δεν παρατηρείται μόνο στη Ελλάδα, το μέγεθος του στην χωρά μας, οι δυσμενείς επιδράσεις του στην οικονομία και στην κατανομή των βαρών το έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβληματισμών, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει το ελληνικό φορολογικό σύστημα, το πώς αυτό δομείται και κατηγοριοποιείται. Αναλύεται στο πλαίσιο αυτό η έννοια της φοροδιαφυγής, οι συνέπειές της, οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και οι μέθοδοι οι οποίοι ακολουθούνται προκειμένου κάποιος υποκείμενος στον φόρο να φοροδιαφύγει. Αναλύεται ακόμα η έννοια της παραοικονομίας, οι αρνητικές και οι θετικές της επιδράσεις καθώς και οι παράγοντες επηρεασμού της. Τέλος αναλύεται η έννοια της φοροαποφυγής. Ακολούθως γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης της κατάστασης στην Ελλάδα σε σχέση με την παραοικονομία-φοροδιαφυγή και την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος. Στόχος της ανάλυσης είναι να απαντήσει στο ερώτημα «φοροδιαφυγή, κοινωνικοοικονομική πληγή ή μοχλός ανάπτυξης;

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.