Σχέδιο μάρκετινγκ: παράδειγμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σχέδιο μάρκετινγκ: παράδειγμα

Γκάνιαρη, Θωμαή
Λαργατζή, Αποστολία

Στην εργασία εξετάζεται η έννοια και ο ορισμός του Marketing και του Relationship Marketing. Περιγράφεται ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ και η διαδικασία ανάπτυξης ενός τέτοιου προγράμματος. Αναφέρεται ο έλεγχος της λειτουργίας του μάρκετινγκ, η σημασία αυτού, τα κριτήρια ελέγχου αλλά και η αξιολόγηση του ελέγχου με τη χρήση αριθμοδεικτών. Αναφέρεται η οργάνωση της λειτουργίας του μάρκετινγκ και τα διάφορα λειτουργικά σχήματα αυτής. Στο τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα μελέτης περίπτωσης ενός σχεδίου μάρκετινγκ και παρουσιάζεται μία εφαρμογή σχεδίου μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.