Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Πέτσης, Αναστάσιος

Το μέρος που καλύπτει η εργασία αυτή, αφορά την φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Με ανάλυση των άρθρων και των τροποποιήσεων τους και με χρήσιμα παραδείγματα (Ανωνύμων) εταιριών για την καλύτερη κατανόηση του νόμου. Επίσης, η καταγραφή κάποιων κοινοποιημένων διατάξεων θα μας βοηθήσει στην σωστή χρήση του νόμου μετά τις 1.1.2009, καθώς, κάποιες αλλαγές σε άρθρα του νόμου φέρουν αναγκαία την χρήση τους. Σύμφωνα με τον νόμο (2233/1994) περί φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, ο οποίος συντάχθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7, του άρθρου 76 του συντάγματος. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 ν. (1892/1990) και 34 ν. (1914/1990) και με απόφαση του υπουργού οικονομικών από 31 Δεκεμβρίου του 1993. Μετά από νέες διατάξεις και από τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες, φτάνουμε στο σημείο να κατατεθεί ο νόμος (3697/2008), ο οποίος περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των διατάξεων του νόμου (2238/1994) όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν μέχρι και τον νόμο (3697/2008).

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.