Οικονομοτεχνική μελέτη: επέκταση μονάδας κατασκευής επίπλων: Καραθανάσης Αθανάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οικονομοτεχνική μελέτη: επέκταση μονάδας κατασκευής επίπλων: Καραθανάσης Αθανάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε.

Καραθανάση, Θεοδώρα

Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη αφορά την εταιρεία «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», αντικείμενο δραστηριότητας της οποίας είναι η κατασκευή επίπλων. Η μελέτη γίνεται με σκοπό την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 με έδρα τη Κατερίνη. Το επενδυτικό της έργο περιλαμβάνει: Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Τo συνολικό κόστος των παραπάνω δαπανών ανέρχεται στα 480.000,00 €. Για την υλοποίηση του επενδυτικού της έργου η εταιρεία «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» θα κάνει χρήση του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης του συγκεκριμένου Νόμου. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 55%. Στην μελέτη που ακολουθεί αναλύονται: Τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης. Το πρόγραμμα επενδύσεων. Τα στοιχεία του κλάδου. Οι προοπτικές κερδοφορίας δραστηριότητας – βιωσιμότητας της μονάδας. Η βαθμολόγηση της επένδυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.