Ανάλυση ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης και ατομικής εταιρίας = General, limited and private company analysis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης και ατομικής εταιρίας = General, limited and private company analysis

Στακινού, Ιορδάνα

Το σύγχρονο ελληνικό, αλλά και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον κάνει επιτακτική την ανάγκη της γνώσης πάνω στη λογιστική και ειδικότερα στη λογιστική των εταιρειών. Η λογιστική των εταιρειών είναι ένας κλάδος της λογιστικής που ασχολείται με τις αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη νομική μορφή των οικονομικών μονάδων. Η εργασία έχει σα σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει τις γνώσεις και να κατανοήσει τα βασικά θέματα που αφορούν την ομόρρυθμη, την ετερόρρυθμη και την ατομική εταιρεία. Αναφέρεται στη διάκριση των επιχειρήσεων και γενικά χαρακτηριστικά τόσο της ομόρρυθμης, της ετερόρρυθμης και της ατομικής επιχείρησης, καθώς επίσης και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται από κάθε εταιρεία και οι γενικότερες διατάξεις που ισχύον. Αναλύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρείας από νομική, φορολογική και λογιστική πλευρά. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύσταση της κάθε εταιρείας και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, το ρόλο και τα δικαιώματα των εταίρων είναι μερικά από τα ερωτήματα που απαντώνται στο κεφάλαιο αυτό. Αναλύει διεξοδικά τη διαδικασία ίδρυσης των εταιρειών. Η λογιστική παρακολούθηση των γεγονότων που απαιτούνται με παραδείγματα βοηθάει και τον πιο απλό επιχειρηματία να κατανοήσει τη σύσταση μιας εταιρείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.