Παραδοσιακή κοστολόγηση: κοστολόγηση δραστηριοτήτων (ABC)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραδοσιακή κοστολόγηση: κοστολόγηση δραστηριοτήτων (ABC)

Κουσίδης, Γεώργιος

Η κοστολόγηση είναι ένα σύνολο διαδικασιών που καταγράφει και επιμερίζει τις δαπάνες έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Υπάρχουν δύο ειδών μέθοδοι κοστολόγησης: παραδοσιακή κοστολόγηση και η κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Αctivity Based Costing). Η παραδοσιακή κοστολόγηση μετράει το κόστος αναλύοντας τα γενικά έξοδα σε σχέση με την διάθεση των διαφόρων πόρων της επιχείρησης. Τα ABC αναλύουν το κόστος ανάλογα με την δραστηριότητα που απορρόφησε κάποιο πόρο και τον πελάτη, προϊόν που σχετίζεται με αυτήν τη δραστηριότητα. Με τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν στους τομείς της τεχνολογίας δημιουργήθηκε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και μικρότερος κύκλος ζωής των προϊόντων. Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων ABC μετράει το κόστος και την απόδοση της επιχείρησης που είναι βασισμένη στις δραστηριότητες για να παράγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ένα από τα μειονεκτήματα της ABC είναι η δυσκολία της συλλογής στοιχείων των διαφόρων δραστηριοτήτων δημιουργώντας κόστος. Μπορεί η μέθοδος αυτή να οδηγεί την επιχείρηση σε στρατηγικές αποφάσεις αλλά δημιουργείται μία αρνητική σχέση μεταξύ κόστους – ωφέλειας. Η ABC δείχνει μια πραγματική ανάλυση του κόστους και τη δυνατότητα για μια σωστή μέτρηση της απόδοσης του προϊόντος στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.