Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εταιρική διακυβέρνηση

Τσαβδαρίδου, Θεοδώρα

Στην εργασία έγινε προσπάθεια να εξεταστούν θέματα που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση. Μετά από την έννοια του όρου διατυπώσαμε τις αντιδράσεις που έχει η Ελλάδα στην εταιρική διακυβέρνηση καθώς και τις βασικές αρχές της. Αναλύσαμε τον ρόλο των εκτελεστικών (ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας) και των μη εκτελεστικών (ασχολούνται με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγινε μία αναφορά στις κυρώσεις που διέπονται από τον νόμο σε περίπτωση μη τήρησής του. Τέλος, σε ένα εξίσου σημαντικό κεφάλαιο παρουσιάζουμε την αξιολόγηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης από την μεριά των θεσμικών επενδυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.