Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρίας

Σέζιου, Σταυρούλα
Ντούκα, Ζωή

Θέμα της εργασίας μας είναι οι ομόρρυθμες εταιρείες και η οικονομική ανάλυση αυτών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρουμε το θεωρητικό και θεσμικό υπόβαθρο της σύστασης και λειτουργίας μιας ομόρρυθμης εταιρείας, ενώ στο δεύτερο παραθέτουμε τη γενική θεωρία σχετικά με την οικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης και ένα αριθμητικό παράδειγμα μιας ομόρρυθμης εταιρείας για να μπορέσουν να γίνουν όλα τα παραπάνω πιο κατανοητά. Γενικά, τα νομικά πρόσωπα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία ιδρύονται για να επιτελέσουν ορισμένη κρατική λειτουργία, και τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), τα οποία ιδρύονται με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης και την κάλυψη ιδιωτικών αναγκών. Η ομόρρυθμος εταιρεία ανήκει στα ΝΠΙΔ και πιο συγκεκριμένα στις προσωπικές εταιρείες

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.