Προσομοίωση του TAXIS για εργαστήριο ασκήσεων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Προσομοίωση του TAXIS για εργαστήριο ασκήσεων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μυλωνά, Θεολογία

Στη εργασία αναλύθηκαν διάφορες μέθοδοι προσομοίωσης του Taxis Net για τις ανάγκες διδασκαλίας, έγιναν προτάσεις και παρουσιάστηκαν λεπτομερώς οι υπηρεσίες του Taxis Net. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπιστώθηκε πως οι μέθοδοι αυτοί δεν παρέχουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της διδασκαλίας του Taxis Net. Μολονότι το παρουσιαστικό των υπηρεσιών αυτών μπορεί να αποδοθεί με τις παραπάνω μεθόδους, το σημείο στο οποίο μειονεκτούν διαφοροποιείται. Δηλαδή στα «Βουβά Χαρτιά» η προσομοίωση της λειτουργίας και αποσφαλμάτωσης της υπηρεσίας που διδάσκεται, εξαρτάται από τις γνώσεις λειτουργίας του Taxis Net από τον διδάσκοντα. Επίσης στην μέθοδο του «Microsoft InfoPath», την λειτουργία περιορίζουν οι γνώσεις και ο τρόπος προγραμματισμού, του προγραμματιστή που αναλαμβάνει να δημιουργήσει τις φόρμες και να υλοποιήσει το σύστημα διαχείρισης και αποσφαλμάτωσης της εφαρμογής. Παραπάνω αναφέρθηκε, επίσης, ο τρόπος λειτουργίας και η φιλοσοφία προώθησης ενός εμπορικού λογισμικού διαχείρισης on-line συναλλαγών. Βασιζόμενοι σε αυτή την φιλοσοφία, θα μπορούσαν οι δημιουργοί του Taxis Net να παραδειγματιστούν και να προβούν στην υλοποίηση ενός δοκιμαστικού λογισμικού. Θα μπορούσε δηλαδή να υλοποιηθεί μια δοκιμαστική έκδοση του Taxis Net και να διαμοιραστεί στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να μπορέσουν να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μπορούν αργότερα αποκτώντας πρόσβαση στην πραγματική υπηρεσία του Taxis Net να γνωρίζουν πλήρως τις δυνατότητες και την διαχείρισή της. Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, συμπεραίνεται , πως ο καλύτερος τρόπος για την διδασκαλία του Taxis Net στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είναι η παροχή του λογισμικού του Taxis Net από την Γ.Γ.Π.Σ. και η εγκατάστασή του σε έναν «λευκό» διακομιστή στο χώρο των εργαστηρίων διδασκαλίας του μαθήματος. Στόχος λοιπόν είναι η σωστή εκμάθηση του προγράμματος από τους σπουδαστές και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την παροχή του λογισμικού αυτού από την ίδια την Γ.Γ.Π.Σ. και φυσικά με την υποστήριξή της σε θέματα εγκατάστασης και συντήρησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αποστολή στον Υπουργό Οικονομικών μιας επιστολής, αιτούμενοι την δημιουργία και παροχή ενός δοκιμαστικού λογισμικού του Taxis Net για τις ανάγκες των εργαστηριακών ασκήσεων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τεχνολογική εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.