Διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις και συμφωνίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις και συμφωνίες

Ρακοβαλή, Παρασκευή

Η εργασία αναφέρεται στις διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί κατά καιρούς προκειμένου να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και τα οικοσυστήματα της χλωρίδας και της πανίδας διαφόρων περιοχών. Παρουσιάζονται οι συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των οποίων είναι η Σύμβαση Ραμσάρ, που αναφέρεται στους υγροτόπους, η Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου, η Διεθνής Σύμβαση για την βιοποικιλότητα, για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας καθώς επίσης και το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές και η Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της ατμόσφαιρας από τη ρύπανση. Ακόμα, καταγράφονται οι κοινοί στόχοι όλων αυτών των συμβάσεων, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, των οργανισμών που ζουν σε αυτό, αλλά και η προστασία της θάλασσας και της ατμόσφαιρας, του κόσμου, μέσα στον οποίο ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Οι διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις έχουν οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για την κοινωνία. Το φυσικό περιβάλλον αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο με αποτέλεσμα να του προσφέρει τις συνθήκες για ξεκούραση, αναψυχή και γνώση, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος θα πρέπει να το προστατεύει και να το εκμεταλλεύεται θετικά και όχι αλόγιστα.

Thesis
NonPeerReviewed

Συμβάσεις
Περιβαλλοντική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.