Η περίπτωση της εταιρείας "Αμβροσιάδης κοτόπουλα εξοχής ΑΒΕΕ" σε επίπεδο διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η περίπτωση της εταιρείας "Αμβροσιάδης κοτόπουλα εξοχής ΑΒΕΕ" σε επίπεδο διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης

Σπανού, Πολυξένη

Στην εργασία γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί σε βάθος η έννοια της οργάνωσης. Εξετάζεται η περίπτωση της εταιρείας «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ» σε επίπεδο τόσο διοικητικής όσο και λογιστικής οργάνωσης. Αναλυτικότερα, εξηγείται πως η προαναφερθείσα επιχείρηση οργανώνει το λογιστήριό της καθώς επίσης τη διοίκησή της. Παρατίθενται και αξιολογούνται τα μέσα οργάνωσης, το ανθρώπινο δυναμικό και οι αρμοδιότητες του. Η ανάλυση του θέματος βασίζεται σε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την ίδια την επιχείρηση και από σχετικά βιβλία. Η Εταιρεία «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ», δραστηριοποιείται στον Βιομηχανικό κλάδο και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει αντιληπτή η οργάνωση ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο του επιχειρησιακού χώρου μέσω της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης της «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ». Τέλος γίνεται προσπάθεια εξαγωγής σχετικών συμπερασμάτων ώστε να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα οργάνωσης της εταιρείας με στόχο την περιγραφή και τη στοιχειοθέτηση της εξέλιξής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.