Αξιολόγηση επενδύσεων = Evaluation investment

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Αξιολόγηση επενδύσεων = Evaluation investment

Δρόσου, Ελένη
Μαγούλα, Ξανθή

Στην εργασία παρουσιάστηκαν τα οικονομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση της επιχείρησης, μέσα από τα οποία μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Τα επενδυτικά σχέδια αποφέρουν μια σειρά από ταμειακές ροές οι οποίες προκύπτουν από σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όμως, η αξία της ίδια ταμειακής ροής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα είναι διαφορετική. Για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκε αρχικά η έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος και πως μπορούν ταμειακές ροές, οι οποίες λαμβάνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, να μετατραπούν σε ροές εκφρασμένες στην ίδια χρονική στιγμή. Με βάση τις έννοιες αυτές παρουσιάζονται τα εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ), ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) και η περίοδος αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου. Επίσης, παρουσιάζονται μέθοδοι αξιολόγησης των επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας, όπως οι μέθοδοι της ανάλυσης ευαισθησίας, η ανάλυση σεναρίων, η προσομοίωση τύπου Monte Carlo, η ανάλυση νεκρού σημείου και η ανάλυση με δένδρα αποφάσεων. Τέλος, δίνεται μια νέα διάσταση στην αξιολόγηση επενδύσεων, η κοινωνικοοικονομική, όπου γίνεται προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη-οφέλη, που επιφέρει η υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις κεφαλαίου - Κόστος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)