Αξιολόγηση επενδύσεων = Evaluation investment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αξιολόγηση επενδύσεων = Evaluation investment

Δρόσου, Ελένη
Μαγούλα, Ξανθή

Στην εργασία παρουσιάστηκαν τα οικονομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση της επιχείρησης, μέσα από τα οποία μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Τα επενδυτικά σχέδια αποφέρουν μια σειρά από ταμειακές ροές οι οποίες προκύπτουν από σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όμως, η αξία της ίδια ταμειακής ροής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα είναι διαφορετική. Για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκε αρχικά η έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος και πως μπορούν ταμειακές ροές, οι οποίες λαμβάνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, να μετατραπούν σε ροές εκφρασμένες στην ίδια χρονική στιγμή. Με βάση τις έννοιες αυτές παρουσιάζονται τα εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ), ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) και η περίοδος αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου. Επίσης, παρουσιάζονται μέθοδοι αξιολόγησης των επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας, όπως οι μέθοδοι της ανάλυσης ευαισθησίας, η ανάλυση σεναρίων, η προσομοίωση τύπου Monte Carlo, η ανάλυση νεκρού σημείου και η ανάλυση με δένδρα αποφάσεων. Τέλος, δίνεται μια νέα διάσταση στην αξιολόγηση επενδύσεων, η κοινωνικοοικονομική, όπου γίνεται προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη-οφέλη, που επιφέρει η υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις κεφαλαίου - Κόστος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.