Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συνεταιρισμοί

Παπανικολάου, Βασιλική
Ζαχαράκη, Θεοδώρα

Η εργασία αποτελεί ένα εισαγωγικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς σε προκαπιταλιστική, καπιταλιστική και σοσιαλιστική εποχή, καθώς και συνεταιρισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Στην εργασία αναπτύσσονται οι ορισμοί και οι αρχές του συνεταιρισμού. Ακόμη γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ συνεταιρισμών: με μέλη – με τρίτους μη μέλη – με άλλους συνεταιρισμούς – όπως και με το κράτος. Αναπτύχθηκε ακόμη ο ρόλος των μελών σ’ ένα συνεταιρισμό, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι λειτουργίες της διεύθυνσης και οι αρμοδιότητές της. Αναφέρεται επίσης η οικονομική διαχείριση των συνεταιρισμών, η ανάλυση ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως και η φορολόγησή τους. Η φορολόγηση των συνεταιρισμών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες και η διαφορά στην φορολογία των συνεταιρισμών με άλλες εταιρίες. Τέλος αναγράφονται αναλυτικά όλες οι μορφές του συνεταιρισμού και τα οφέλη του θεσμού αυτού στην κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.