Κυριότερα μεταλλεύματα Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κυριότερα μεταλλεύματα Χαλκιδικής

Μαμάκος, Κωνσταντίνος

Η έντονη οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη που παρατηρείται στις μέρες μας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αυξανόμενη ζήτηση, χρήση και εκμετάλλευση των πλούσιων αποθεμάτων των ορυκτών φυσικών πόρων του πλανήτη. Η οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, η βιομηχανία, η ναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών των Α.Π.Ε., καθώς και οι τεχνολογίες που σχετίζονται με την επίλυση διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων στηρίζονται κύρια στις ορυκτές πρώτες ύλες, στη μεταποίησή τους και στην εκμετάλλευση των εξειδικευμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων ορισμένων ορυκτών. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η καταγραφή και η μελέτη του ορυκτού πλούτου του Ν. Χαλκιδικής, ο οποίος συνίσταται στα μεγάλα γνωστά κοιτάσματα μολύβδου και ψευδαργύρου, στα κοιτάσματα μαγνησίτη, στα κοιτάσματα μαγγανίου, στα πορφυριτικού τύπου κοιτάσματα χαλκού και χρυσού, καθώς και στις σημαντικές και πολυάριθμες εμφανίσεις μεταλλικών κυρίως ορυκτών και πιο συγκεκριμένα των μικτών θειούχων ορυκτών βασικών μετάλλων (Pb, Zn, Ag), καθώς και των πολυμεταλλικών μικτών θειούχων (Pb, Zn, Au, Ag), που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολύτιμων μεταλλικών συστατικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλεία
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.