Υδάτινοι πόροι και διαχείριση στον ελλαδικο χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Υδάτινοι πόροι και διαχείριση στον ελλαδικο χώρο

Μπαρλά, Ελισάβετ

Το περιβάλλον και η προστασία του από καταστροφικές επιδράσεις της τεχνολογικής προόδου, της απρογραμμάτιστης ανάπτυξης και του σύγχρονου καταναλωτικού προτύπου αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής επεξεργασίας, τόσο των θετικών επιστημών, οι οποίες μελετούν τη σύσταση, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του, όσο και των κοινωνικών επιστημών, οι οποίες ενασχολούνται κατά κύριο λόγο με τις σχέσεις του ανθρώπου προς το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, αλλά και με τη νομική ρύθμιση των ζητημάτων περιβάλλοντος, μέσω κανόνων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Πέραν αυτών, η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων έχει αναχθεί σε ένα κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα, το οποίο είναι συνυφασμένο με τις πολιτικές επιλογές και σε επιπρόσθετους τομείς, κυριότεροι εκ των οποίων είναι η οικονομία, η απασχόληση και η ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ουσιαστικότατων περιβαλλοντικών ζητημάτων προκαλεί σοβαρό κοινωνικό προβληματισμό, καθώς έχει καταστεί πλέον κοινός τόπος η ζωτική ανάγκη για ένα "ολοκληρωμένο", ισορροπημένο και καλαίσθητο περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Υγρότοποι - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.