Ο αγροτικός τομέας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : η περίπτωση του Νομού Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο αγροτικός τομέας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : η περίπτωση του Νομού Φλώρινας

Μισόπαπα, Βασιλική

Η εργασια εχει σαν κύριο στόχο να παρουσιάσει τον αγροτικό τομέα του Νομού δίνοντας βάση στον πρωτογενή – δευτερογενή - τριτογενή τομέα, στην απασχόληση, αλλά και στα προϊόντα που παράγει. Επισης αναλύονται οι εκτάσεις, ο πληθυσμός, η ανεργία, η απασχόληση, το Α.Ε.Π και όλα τα σημαντικά στοιχεία που τον αφορούν. Επικεντρώνεται στον πρωτογενή τομέα ο οποίος αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην γεωργική απασχόληση και στον ορυκτό πλούτο της περιοχής. Είναι γνωστό για τον Νομό, αλλά και για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ότι παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στις αγροτικές καλλιέργειες και το υπέδαφος της, φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό ορυκτών, κυρίως ουράνιο και λιγνίτη τα οποία βοηθάνε στην παραγωγή ενέργειας. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο αγροτικός τομέας αποτελεί σημαντικό ποσοστό της κύριας απασχόλησης καθώς και μια από τις κυριότερες πηγές εισοδήματος για τους κατοίκους της, για αυτό στην πτυχιακή παρατίθενται τα προϊόντα αλλά και οι ποσότητες που έχουν παραχθεί στο πέρασμα των χρόνων. Τέλος, οδηγούμαστε στα συμπεράσματα, τα οποία μας δείχνουν το τι πρέπει να κάνει ή να διορθώσει ο Νομός Φλώρινας για να βελτιώσει και να αυξήσει όσο γίνεται την παραγωγή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ανάπτυξη
Αγροτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.