Ανακύκλωση και επεξεργασία δημοτικών απόβλητων στον Δήμο Τρικκαίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανακύκλωση και επεξεργασία δημοτικών απόβλητων στον Δήμο Τρικκαίων

Κλιματσούδα, Μαρία

Η σημαντική βελτίωση του επιπέδου ζωής των σύγχρονων κοινωνιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κατακόρυφη αύξηση των καταναλωτικών αναγκών των πολιτών. Παράλληλα, η συγκέντρωση του πληθυσμού σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει, μεταξύ των άλλων προβλημάτων, και τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων σε περιορισμένες γεωγραφικές εκτάσεις. Τα χαρακτηριστικά των απορριμμάτων επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, όπως ο βαθμός της βιομηχανοποίησης, το μέγεθος και η φύση της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας, το τοπικό κλίμα και η χρονική περίοδος αναφοράς. Η διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνει γενικά την συλλογή, τη μεταφορά και την τελική διάθεση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρεμβάλλεται και ενδιάμεση επεξεργασία. Οι μέθοδοι συλλογής αναφέρονται κατά κανόνα σε τοπική κλίμακα και περιλαμβάνουν πρακτικές όπως, συλλογή από σπίτι σε σπίτι, κοινοχρήστους χώρους αποθήκευσης, από κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή από το πεζοδρόμιο. Για την μεταφορά της ΑΣΑ (αστικών στερεών απορριμμάτων) χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαμορφωμένα οχήματα, ενώ την καλύτερη διαχείριση της μεταφοράς δημιουργούνται συχνά ενδιάμεσοι σταθμοί μεταφόρτωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απόβλητα
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.